Gaudeix i fes-ho amb seguretat 

Aira Natura facilita per poder realitzar els circuits d’aventura, els millors equips de protecció (EPI’s) homologats per la CEE: un arnés, dues cintes, una politja i la “C” o connector, que garanteix estar sempre subjecte a la línia de vida, fent que sigui materialment impossible caure, ja que els equips no permeten deslligar-se en el transcurs del circuit.  Als nens menors de 1,15m se’ls facilita un casc per fer el circuit  infantil segons indica la normativa europea.

Abans de començar el circuit d’aventura escollit, caldrà  rebre de part dels nostres monitors una instrucció (breefing) sobre com procedir dalt dels circuits de forma autònoma i amb total seguretat.

Esta absolutament prohibit pujar a un circuit d’aventura sense la supervisió dels primers jocs (activitats) per part d’un monitor. L’empresa NO es fa responsable de possibles accidents d’usuaris que no respectin aquesta norma.