La nostra responsabilitat

Fruit del nostre compromís amb l’entorn natural que ens acull, AIRA basa la seva activitat en un model de gestió que es desenvolupa amb el màxim respecte pel medi ambient més enllà de les exigències de la normativa legal.

Parc d’Aventura entre Arbres

1. Abans de començar els recorreguts, els tècnics explicaran als usuaris en el circuit d’iniciació les activitats, la normativa de seguretat i el comportament per realitzar les activitats correctament com també el bon ús del material de seguretat que s’ha de portar posat durant tot el recorregut. Al circuit d’iniciació s’hi farà l’explicació i mostra teòrica i seguidament les proves supervisades per un tècnic d’AIRA, tot seguit els usuaris podran iniciar els recorreguts.
2. El tiquet de compra d’activitat dona dret a la persona a fer una vegada el circuit
3. Totes les activitats es realitzen de manera autònoma, per tant, les persones que no puguin manipular correctament el material de seguretat per ells mateixos, sempre hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.
4. En cas de rescat (evacuació del circuit per part dels nostres tècnics) només es podrà tornar als circuits si els tècnics ho consideren possible i sempre abonant l’import del circuit/s que s’esculli de nou.
5. Les indicacions dels monitors són d’obligat compliment per part dels usuaris. Els monitors no tenen l’obligació de fer un seguiment exhaustiu per grup. Si hi hagués algú que per fatiga o bloqueig necessites abandonar el circuit, els tècnics d’alçada el podran baixar amb un sistema de rescat.
6. Aquesta activitat es pot realitzar única i exclusivament amb el material de seguretat proporcionat per Aira que es lliurarà en el moment de la contractació de l’activitat. Està totalment prohibit modificar o manipular aquest material sense la supervisió d’un responsable del parc.
7. Disposem de talles grans d’arnes sempre respectant la limitació màxima de pes establerta als circuits aeris AIRA. Es permetrà l’accés als circuits aeris a persones de fins a 120 kg amb la limitació de no poder fer les lianes.
8. En cas que no es compleixi la normativa de funcionament i de seguretat i, per tant, es posi en perill la seguretat d’un mateix o la seguretat d’altres usuaris, els tècnics podran suspendre l’activitat convidant a abandonar de les instal·lacions.
9. Aira no es farà responsable de possibles lesions ocasionades pel mal ús del material, l’activitat o el no compliment de les normes de seguretat del parc.
10. Els usuaris que un cop efectuades les proves al recorregut d’iniciació o a la primera activitat del circuit, no es vegin capaços de realitzar autònomament els recorreguts, se’ls retornarà els diners. AIRA no abonarà el preu de l’entrada a les persones que abandonin l’activitat un cop realitzada la segona activitat.
11. Cal portar roba i calçat còmodes. El calçat ha d’estar cobert i ben lligat. En el cas de cabell llarg, es recomana portar-lo recollit.
12. Està totalment prohibit fumar dins del circuit i al seu mateix perímetre.
13. La direcció es reserva el dret de tancar el parc quan circumstàncies excepcionals o aconsellin (tempesta elèctrica o vent fort).
14. En el cas que els participants vinguin amb acompanyants, aquests estan autoritzats a circular pel recorregut únicament pels camins indicats. Per respecte al medi natural i la seguretat del parc, no es pot sobrepassar el límit de les cordes dels camins.
15. L’entitat no es fa responsable del deteriorament dels efectes personals, ni dels objectes perduts.
16. No es podrà entrar sota els efectes de qualsevol tòxic.
17. La direcció es reserva el dret d’admissió.

MARXA NÒRDICA

1. Seguiu els corriols i camins establerts i respecteu la propietat privada.
2. No modificar ni trencar les tanques i filats pel bestiar. Estaran senyalitzats.
3. Hidrateu-vos amb regularitat i si heu de menjar quelcom fer-ho de forma lleugera.
4. No llenceu brossa, porteu-la amb vosaltres fins al final de la ruta. Respecteu el medi ambient.
5. La marxa començarà neutralitzada, amb un ritme de pas uniforme en els primers quilòmetres, evitant els canvis de ritme i començant amb una intensitat de marxa suau d’escalfament fins que s’obri la marxa al ritme de cadascú. Sigueu conscients i controleu la intensitat del vostre esforç, adaptant-lo a la vostra condició física.
6. Assistiu i ajudeu qualsevol altre participant que pugui estar amb problemes.
7. No es permet fumar ni encendre cap mena de foc en tot el recorregut.
8. Extremeu les precaucions en els trams més difícils. Trams amb pedres, estrets i forts pendents els bastons ens seran d’ajuda.
9. Us recomanem portar un calçat còmode amb bona sola i els bastons a mida. Afegiu-hi un bidó amb aigua, roba adequada i una gorra o buf per al cap, a la muntanya no se sap mai.

E-BIKES

1. És condició necessària imprescindible per llogar una e-Bike saber anar amb bicicleta, pel que fa a l’equilibri, control del gir i frens. Els nostres tècnics us ensenyaran com fer un bon ús i amb seguretat de les e-Bike i us proposaran de provar-les seguint un circuit planer d’iniciació.
2. Es recomana l’ús de roba esportiva, calçat còmode, sistema d’hidratació, protecció solar i ulleres.
3. És molt important fer especial atenció al risc dels trams per on hi circulen vehicles.
4. S’ofereix el servei de guiatge per a grups oferint rutes amb explicació dels punt d’interès destacats.
5. No fer ús d’auriculars de cap mena mentre es condueix.
6. No alterar ni manipular els sistemes mecànics ni estètics de la e-Bike.
7. En cas de problema consultar al monitor responsable.
8. No passar per finques privades.
9. No llençar deixalles ni brossa durant la ruta.

PONIS

1. Durant el recorregut està prohibit fer córrer (trotar ni galopar) als Ponis.
2. No és pot sortir del circuit marcat.
3. No es permet muntar cap poni si no hi ha un monitor a la pista.
4. No és necessària cap vestimenta especial, només s’ha de dur el casc homologat que es proporciona amb el lloguer del Poni.
5. Els nostres professionals són qui s’encarreguen d’escollir el poni adequat a cada nen perquè s’adeqüi a l’edat, alçada, experiència i caràcter.
6. El pare acompanyant és qui s’encarregarà de seguir les indicacions del monitor pel que fa al desmuntatge i deixar l’animal al final de la volta.
7. Quedarà prohibit per als pares o acompanyants fumar durant l’activitat.
8. Abans de qualsevol contacte amb el Poni sempre ho haurem de consultar prèviament al monitor responsable de l’activitat.

TIR AMB ARC

1. La iniciació al tir amb ARC, o d’ARCBOSC circuits 3D estan sempre sota la supervisió directe d’un monitor-entrenador, quan es tracta de grups.
2. La zona d’iniciació està situada sota un talús de fins a 8 metres que evita la fugida de les fletxes perdudes, està indicada i separada de les zones de pas per una tanca i esta dissenyada de manera que des de la mateixa línia de tir es pot tirar a diferents distàncies, des dels 10 fins als 30 metres.
3. La distància entre arquers és molt gran per evitar que cap arquer interfereixi amb els que tiren al seu costat i es pogués produir un contacte inesperat, que portés a fer un mal tir que provoqués un accident.
4. Els nostres equips es controlen amb regularitat per assegurar que estan en les condicions adequades i responen a les mesures de seguretat.
5. No es permetrà la recuperació de les fletxes fins que tota la línia d’arquers hagi finalitzat les seves fletxes.
6. En recuperar les fletxes de les dianes s’haurà de vigilar que no hi hagi cap persona al darrere. Aquestes es poden alliberar de sobte i ferir a la persona propera.
7. Cada arquer disposarà d’un buirac (caixa o beina per portar-hi les fletxes) i no haver de portar-les a les mans. D’aquesta manera s’eviten situacions i jocs perillosos.

BOULDER

1. No es permet escalar descalç ni sense samarreta per motius d’higiene, imatge i seguretat.
2. No és obligatori l’ús de casc al boulder AIRA (Aquesta modalitat d’escalada no exigeix l’ús del casc fins als 3 m.).
3. No es permet que en cap moment un escalador practiqui per una línia superior a un altre. Mai poden quedar sobreposades dues persones.
4. En cap cas es permet sortir per la part superior de la paret (part no equipada amb presses).
5. No és obligatori, si recomanable, utilitzar peus de gat per a la pràctica del boulder.
6. Només es podrà utilitzar magnesi líquid (carbonat de magnesi) i queda totalment prohibit utilitzar el magnesi en pols. (òxid de magnesi).
7. No es podrà utilitzar cap tipus d’eina per manipular les presses sense consultar prèviament al personal d’AIRA.
8. No es permet fer pràctiques de ràpel, reunions, ni proves de materials.
9. No es permetrà l’ús del boulder fora de l’horari de temporada establert per Aira.