AIRA té un compromís amb la divulgació de coneixement de la natura i la cultura expressat amb la seva oferta de programes pedagògics contribuint d’aquesta manera a la formació i el desenvolupament de les persones en edat escolar.

NATURA I ACTIVITATS

Un dels atractius d’AIRA per les escoles i els infants és la seva amplia i variada oferta d’activitats.

Diverses possibilitats que permet combinar amb total seguretat les activitats lúdiques a l’entorn natural amb continguts més didàctics. Aprendre i divertir-se! Aquest és l’objectiu.
AIRA és l’espai ideal per desenvolupar activitats i dinàmiques de grups portades pel nostre equip multi disciplinar format per professionals de diferents especialitats.
Tenim programes per a cada etapa escolar: Infantil, Primària, Secundària o Batxillerat.

PROGRAMES PEDAGÒGICS

L’objectiu central del programa educatiu d’Aira és fomentar la reflexió, la curiositat i l’aprenentatge a partir de les experiències que es viuen al nostre entorn agronatural.

Volem ajudar als nens i joves a gaudir observant i reflexionant, buscar coneixement, tenir criteri propi, estimular la participació i fomentar vocacions científiques.
El Pla Pedagògic d’Aira pretén complementar les temàtiques estudiades durant la formació reglada a l’escola, amb la millor aula de natura: els boscos, conreus, edificis i instal·lacions de la finca agrícola i forestal d’Aira, on amb diverses activitats portades d’una manera reflexiva, participativa i divertida és pretén arribar al coneixement. Escoles com Àgora International School, l’Escola Camins i l’Escola El Garrofer ja l’han provat.
A Aira la divulgació és vivencial. Experiència dels sentits que dóna pas a la reflexió i contextualització per arribar així a un coneixement significatiu.

CONTINGUTS:
Els tres eixos principals d’Aira escoles són:
1. Divulgar coneixement científic i ambiental a partir de diferents metodologies i activitats.
2. Donar a conèixer aspectes històrics, socials i culturals del nostre entorn immediat i comarca.
3. L’educació emocional i de valors, a través de les multi activitats lúdiques i esportives que fem a AIRA NATURA.

Programes pedagògics
Educació Infantil 3-5 anys (pdf)
Educació Primària Ci-Cm 6-10 anys (pdf)
Educació Primària Cs 10-12 anys (pdf)
Educació Secundària 12-14 anys (pdf)
Educació Secundària 14-16 anys (pdf)